NZIFS Pages

Friday, 29 April 2016


Song list 25/4/2016 concert

1) Dakshinamurthy Shlokam
2)Valaci Vacci - Ragamalika varnam
3) Deva Deva Kalayamithe - Mayamalavagoula
4) Ee Vasudha-Sahana-Adi - (Ragam, Thanam)
5) Vinatasuta Vahana - Jayantasena 
6) Ka Va Va - Varali 
7) SarasasAmadAna - Kapinarayani
8) RTP Bhairavi 
Enakkavar Sondamadi-Govindanadi Mukundanadi) KS in Anandabhairavi & Salagabhairavi, Thani
9) Madhava Mamava - Nilambari 
10) Poonkuyil Koovum - Kapi 
11) Manasa Sancharare - Sama
12) Sapasyat Kausalya - (Jonpuri)
13) Ramjanardhana and Western Note
14) Thillana - Purvi
15) Mangalam in Kurinji